Woningbezoeken met warmtecamera

We gaan niet van het gas af, we gaan van fossiel naar groen!

Tijdens het bewonersoverleg op 23 jan. in de Groenenberg hebben inwoners van Glimmen zich kunnen aanmelden voor een woningbezoek met warmtecamera door Duurzaam Glimmen. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt.

Met twee door Buurkracht ter beschikking gestelde warmtecamera’s zijn Niels Jensen en Jan van Veen op woningbezoek gegaan. Hier volgt een samenvatting van hun bevindingen.

Grote diversiteit in woningen en energieverbruik  vereist een individueel maatwerkadvies per woning

Bezocht zijn 20 vrijstaande woningen, 11 twee onder een kap woningen en een rijwoning. Woningen met platte daken, met schuine daken met pannendak of een rieten kap, grote woningen en kleinere woningen, en goed, matig en slecht geïsoleerde woningen.

Het energieverbruik is ook zeer verschillend en dit komt niet alleen door de grootte van de woning. Ook het bewonersgedrag blijkt daarin zeer bepalend te zijn. Het opgegeven gasverbruik varieert van 1200 m3 tot 4000 m3 per jaar. En het elektra verbruik varieert van 0 kWh (of negatief door eigen opwekking) tot  9000 kWh per jaar.

Ook uit het woningbezoek is gebleken, zoals verwacht, dat in Glimmen eigenlijk geen particuliere woning gelijk is (met uitzondering dus van een aantal huurwoningen). Al lijken aan de voorzijde enkele woningen gelijk dan is er door diverse aanbouwen en aanpassingen toch weer een andere woning ontstaan, die ieder weer een eigen aanpak m.b.t. de isolatie en verduurzaming van de woning vereisen.

Beleving door de bewoners van de eigen woning

Bewoners / eigenaren kennen de woning goed, volgens hun zeggen zijn er geen echte grote verrassingen bij het woningbezoek met de warmtecamera naar voren gekomen. Het was soms meer een bevestiging van eigen verwachtingen.

Overzicht van meest voorkomende installaties en isolatie technische staat van de woningen

Bijna alle woningen worden verwarmd door een gas c.v. verwarming. Voornamelijk door radiatoren met een hoge temperatuurverwarming. Als combiketel verzorgt deze ketel dan ook het warme tapwater. De c.v. ketel is vaak al meer dan 10 jaar oud en geeft dus een lager rendement dan de huidige nieuwe c.v. ketels.

De meeste woningen hebben een natuurlijke ventilatie. Er wordt geventileerd via kieren, ramen en deuren. Vaak is wel een afzuigkap aanwezig, en soms nog een tijdelijke afzuiging in w.c. en of badkamer. In nieuwere woningen is wel een permanente vorm van mechanische ventilatie met ventilatieroosters aanwezig.

Op verscheidene daken zijn al P.V. panelen aangebracht voor eigen stroom opwekking. Dit aantal woningen zal de komende jaren nog groeien. Ook komt het voor dat men zelf geen P.V. panelen op het dak wil, of dat er teveel belemmering door bij voorbeeld bomen is. Men is dan ook op de hoogte van de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve zonneweide van Duurzaam Glimmen.

De begane grondvloeren zijn deels voorzien van een kruipruimte en zijn over het algemeen niet tot slecht geïsoleerd.

De buitenmuren zijn in enkele gevallen na geïsoleerd. De buitenkozijnen sluiten goed aan op de buitenmuren. De buitenkozijnen zijn in de meeste gevallen wel voorzien van dubbelglas maar dan al wel vaak van voor het jaar 2000 en hebben daardoor een relatief slechter isolatie rendement. De daken zijn over het algemeen redelijk geïsoleerd.

Wat zijn de bewoners volgens huidige inzichten wel en of niet van plan te gaan doen

Algemeen beeld

Volgende dorpsbijeenkomst

Afhankelijk van de mogelijkheden i.v.m. de coronacrisis, hoopt Duurzaam Glimmen na de zomer weer een dorpsbijeenkomst te kunnen organiseren. Tijdens die bijeenkomst kan de energietransitie verder met elkaar besproken worden.