Circulariteit

Onze Missie

De opbouw van een duurzame, circulaire economie ondersteunen: refuse, reduce, reuse, repair, recycle en recover.

Een energietransitie vormgeven, die het gebruik van fossiele energie sterk terugdringt.

De opbouw van een duurzame, circulaire economie ondersteunen: refuse, reduce, reuse, repair, recycle en recover.

Zorgen voor behoud en herstel van de natuur in onze omgeving en zorgen voor het versterken van de biodiversiteit.

Circulair in Glimmen

Vanaf de 20e eeuw met een toenemende wereldbevolking is het gebruik van grondstoffen enorm toegenomen. Een circulaire economie en samenleving gaat over hergebruik van materialen zodat het gebruik van grondstoffen verandert in een circulair gebruik. Maar dat vraagt een grote omschakeling van onze economie en ons leefsysteem. 

Duurzaam Glimmen wil graag op op het gebeid van circulariteit haar steentje bijdragen. Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen die zich aan willen sluiten bij het projectteam. Eerste idee is om een duurzaamheidsmarkt te gaan organiseren.

Laten wij samen het voortouw nemen

We kunnen wachten tot er voor ons wordt bedacht hoe die verduurzaming er uit zal gaan zien. Liever willen wij als inwoners zelf nadenken over hoe we de opbouw van een duurzame, circulaire economie kunnen ondersteunen en willen daarin het voortouw nemen. 

Betrokkenheid van zoveel mogelijk inwoners van Glimmen is cruciaal, want we zullen het samen moeten doen. Daarom nodigt Duurzaam Glimmen alle inwoners uit om mee te denken over- en mee te doen aan het klimaatneutraal en duurzaam maken van ons dorp.