Vogelhuisjes Duurzaam Glimmen

De eikenprocessierups!

De eikenprocessierups is in aantocht! Daarom werd op 4 maart door Duurzaam Glimmen een avond georganiseerd om gezamenlijk plannen te ontwikkelen om de rupsen het leven wat zuurder en ons dorp wat bloemrijker te maken. De beestjes houden er niet zo van dat de omgeving van de eiken, waar ze hun voedsel van betrekken, omringd worden door bloemen en kruiden. Veel vogels, met name de koolmees, vinden de rupsen zeer smakelijk. Terwijl elders in de Groenenberg het biljarttoernooi in volle gang was, probeerden belangstellende Glimmenaren deze feiten om te zetten in plannen voor het dorp. Voor het zover was, vertelde Duurzaam Glimmen dat het grootste deel van hun aandacht was besteed aan de energietransitie, en dat het bevorderen van de natuur in het dorp daar nu bij komt: er is een speciale ecologie-werkgroep in het leven geroepen. 

De bijeenkomst werd bijgewoond door twee vertegenwoordigers van de gemeente Groningen. Ze overhandigden een rapport met een inventarisatie van de eikenprocessierups in de gemeente; daaruit blijkt dat ze er vorig jaar al wel waren, maar dat er een flinke groei te verwachten valt. De gemeente maakt ons blij met een gift van 100 nestkastjes. De bedoeling is dat die (door ons Glimmenaren) langs de openbare wegen opgehangen worden. Duurzaam Glimmen zal dit organiseren en zal er ook voor zorgen dat er vastgesteld wordt wat het effect is. Het maaibeleid van de gemeente Haren was gericht op mooie gladde gazonnetjes in de meeste bermen. Groningen wil dit anders doen, meer aandacht voor natuurlijke, gevarieerde beplanting. Hulp van bewoners past daar prima bij. Mits er goed wordt afgestemd met de gemeente is er erg veel mogelijk. Duurzaam Glimmen stelt zich verantwoordelijk voor deze afstemming. 

Tenslotte werd door de deelnemers de kaart van Glimmen opnieuw groen ingekleurd. Dit leverde veel, soms verrassende, ideeën op. Die zullen worden uitgewerkt en gerealiseerd. Een aantal deelnemers gaat actief deelnemen aan de ecologie-werkgroep en bijna iedereen heeft zich opgegeven als nestkastjes-ophanger. Wilt u alsnog ook meedoen of meedenken? Op duurzaamglimmen.nl kunt u lezen hoe dit kan.